Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Betania" w Elblągu-Stagniewie

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Celem Stowarzyszenia jest formacja chrześcijańska jego członków zgodnie z zasadami Ewangelii i szczegółowymi wskazaniami Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II "Christifideled Laici".
Organizowanie koloni, obozów dla dzieci i młodzieży, wspieranie edukacji prorodzinnej, kultywowanie narodowych tradycji w rodzinach.

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest formacja chrześcijańska jego członków zgodnie z zasadami Ewangelii, niesienie pomocy moralnej i materialnej rodzicom, małżonkom poprzez organizowanie rekolekcji, dni skupienia, organizowanie kolonii, obozów, warsztatów dla młodzieży, szczególnie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Betania" w Elblągu-Stagniewie
Daleka 9
82-300 Elbląg
Polska
Elbląg
Elbląg
warmińsko-mazurskie
Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Betania" w Elblągu-Stagniewie
Długa 16, 82-400 Sztum
55 236 71 90, 502 571 950
telefonicznie
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Budynek parterowy, możliwy wjazd wózkiem; telefonicznie.
1998

Rejestry

0000194992
170702747
578-24-89-241
2004 roku

Ludzie organizacji

Wojciech Handke - prezes
Stanisław Topczewski - wiceprezes
Leszek Mikulak - wiceprezes
Alicja Zakrzewski - sekretarz
30

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Organizację wakacyjnych letnich i zimowych spotkań wypoczynkowo-formacyjnych dla młodzieży, małżeństw i rodzin.
2008r. - 9 947,44; 2009r. - 13 835,20 ; 2010r. - 10 409,39
- Konkretny program/cel
Organizację wakacyjnych letnich i zimowych spotkań wypoczynkowo-formacyjnych dla młodzieży, małżeństw i rodzin.