Co?

nazwa Nazwa

Gdzie?

miejscowość Adres
województwo Województwo

Bazy.ngo.pl to największa i najpopularniejsza w Polsce baza fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym.

W bazie znajdują się informacje o:

  • wszystkich polskich fundacjach i stowarzyszeniach,
  • jednostkach administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe),
  • placówkach użyteczności publicznej prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia oraz przez samorządy (centra wolontariatu, warsztaty terapii zajęciowej, hospicja, domy samotnej matki, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy i wiele innych).

Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015. Raport z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor

"Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań" to pogłębione opracowanie na temat kondycji polskiego sektora pozarządowego. Raport podsumowuje wnioski z badań stowarzyszeń i fundacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2015 roku. W opracowaniu opisane i skomentowane są również zmiany, jakie zaszły w sektorze na przestrzeni ostatnich lat.

Chcesz lepiej zrozumieć sektor pozarządowy? Wyniki badań Stowarzyszenia Klon/Jawor pozwalają odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących warunków i sposobu funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w Polsce.