Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Cele statutowe organizacji:
1. Niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. Działalność charytatywna;
3. Ochrona i promocja zdrowia;
4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia;
6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
7. Promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie ich choroby i po ich śmierci.

Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, realizuje tą opiekę oraz pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego
Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane
Polska
Zakopane
tatrzański
małopolskie
jak wyżej
600 911 644
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Najlepiej kontaktować się mailowo.
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000155063
492897486
736-15-86-396
2005 roku

Ludzie organizacji

Helena Niedośpiał - sekretarz
Dorota Stokłosa Bieniara - wiceprezes
Barbara Kwak - wiceprezes
Maria Folfas - skarbnik
Anna Węglarz - prezes
37

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Forum Hospicjów Polskich

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2007 r. - 17.016,80 zł.
2008 r. - 85.569,50 zł.
2009 r. - 94.845,28 zł.
2010 r. - 86 787,70 zł.
2011 r. - 52.236,87 zł.
2012 r. - 57.238,30 zł.
2013 r. - 57.545,60 zł.
2014 r. - 68.469,50 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Inne
Wolne środki, rezerwa.