Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" - nr KRS: 0000174486

Anna Dymna`s "Against the Odds" Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" powstała w 2003 roku. Wspiera na co dzień blisko 400 osób niepełnosprawnych i ciężko chorych w całej Polsce (w ciągu 11 lat istnienia udzieliła pomocy blisko 20 000 podopiecznym). Pierwszoplanowym celem tej organizacji pożytku publicznego jest utrzymywanie i prowadzenie Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Dolina Słońca" w podkrakowskich Radwanowicach. Fundacja realizuje też projekty: Ogólnopolskie Dni Integracji "Zwyciężać Mimo Wszystko", Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana", "Akademia Odnalezionych Nadziei", "Zaczarowane Radio Kraków", koncerty charytatywne w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, "Małe Kilimandżaro". W listopadzie 2014 r., w nadbałtyckim Lubiatowie, otworzyła Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ponadto fundacja dofinansowuje leczenie, turnusy rehabilitacyjne, zakup

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
Myczkowskiego 4
30-198 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
12 422 69 03
12 422 69 03
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00, wejście do siedziby od ul. Balickiej
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000174486
356757405
677-22-17-576
2004 roku

Ludzie organizacji

Maja Jaworska - wiceprezes i dyrektor fundacji
Anna Dymna - prezes

Struktura

Spółdzielnia Socjalna "Republika Marzeń Mimo Wszystko"

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
Środki uzyskane za rok 2003 - 132.935,85 zł.
Środki uzyskane za rok 2004 - 1.879.758,55 zł.
Środki uzyskane za rok 2005 - 2.708.859,68 zł.
Środki uzyskane za rok 2006 - 4.457.236,00 zł.
Środki uzyskane za rok 2007 - 11.574.844,21 zł.
Środki uzyskane za rok 2008 - 11.927.276,81 zł.
Środki uzyskane za rok 2009 - 9.001.791,10 zł.
Środki uzyskane za rok 2010 - 8.220.632,70 zł.
Środki uzyskane za rok 2011 - 7.582.628,17 zł.
Środki uzyskane za rok 2012 - 6.233.191,33 zł.
- Ogólnie na działania statutowe