Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza"

Society of Friends of the Sick - St. Lazarus Hospice

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Niesienie profesjonalnej pomocy medycznej, pielęgniarskiej, duchowej, socjalnej osobom terminalnie chorym, głównie na nowotwory.
Pomoc rodzinie chorego podczas choroby i po jego śmierci.
Organizowanie wolontariatu hospicyjnego.
Jednoczenie ludzi dobrej woli do realizacji idei hospicyjnej.

Prowadzone działania:
Opieka Hospicjum dla terminalnie chorych - stacjonarna, domowa, rodzinna, konsultacje poradni medycyny paliatywnej.
Leczenie obrzęku limfatycznego.
Pomoc rodzinie w trakcie choroby bliskiej osoby i po jej śmierci (poprzez wolontaryjny zespół wsparcia osieroconych).
Pomoc ludziom starszym i osieroconym w Klubie Dr Jana Deszcza (pogadanki, zajęcia z terapii zajęciowej, gimnastyka, wycieczki, pielgrzymki).
Organizacja wolontariatu (włączonego do każdej działalności Towarzystwa).
Szkolenie lekarzy z medycyny paliatywnej, pielęgniarek z opieki paliatywnej, wolontariuszy z opieki hospicyjnej.
Łączność i współpraca z innymi hospicjami

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza"
Fatimska 17
31-831 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
12 641 43 30, 12 641 46 57
12 641 46 59
pon. - pt. w godz. 9.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pochylnia przy wejściu, dostępna dla łóżek lub wózków.
1981

Rejestry

0000048149
350552429
678-00-30-510
2004 roku

Ludzie organizacji

Jolanta Stokłosa - Prezes Zarządu
Anna Arciszewska - Skarbnik
Aleksandra Łabza - Sekretarz
Elżbieta Złowodzka - Wiceprezes ds. medycznych
Magdalena Maciukiewicz - Wiceprezes ds. organizacyjnych
637

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Forum Hospicjów Polskich

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Prowadzenie opieki hospicyjnej, w tym: oddziału stacjonarnego - hospicjum stacjonarnego; hospicjum domowego; poradni medycyny paliatywnej; poradni obrzęku limfatycznego; ośrodka dla osób osieroconych; zajęć klubowych; prowadzenie szkoleń z zakresu opieki hospicyjnej i wolontariatu.