Fundacja TVN Nie Jesteś Sam

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Fundacja TVN jest instytucją non profit, której celem jest działalność charytatywna. Fundacja TVN działa na podstawie zarejestrowanego przez Krajowy Rejestr Sądowy statutu. Statutowymi celami Fundacji TVN jest pomoc dzieciom i ludziom starszym, chorym, samotnym, biednym, pokrzywdzonym przez los. Fundacja TVN pomaga także instytucjom medycznym, szpitalom. Finansuje kursy rehabilitacyjne, operacje, kupuje sprzęt medyczny, leki.

Prowadzone działania
Do najważniejszych prowadzonych przez Fundację TVN działań należy między innymi finansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym. Dzięki tegorocznej imprezie pt. "Wielki Rewanż", która odbyła się na stadionie warszawskiej Legii Fundacja TVN opłaciła około 160 takich turnusów. Fundacja na stałe współpracuje z wieloma ośrodkami rehabilitacji w całej Polsce. Fundacja TVN wspomaga także Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - jedną z największych placówek dziecięcych w Europie. Jednym z działań prowadzonych

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Wspieranie organizacji pozarządowych

Adres siedziby, kontakt

Fundacja TVN Nie Jesteś Sam
Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 856 64 83
22 856 63 91
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000014124
017304971
521-31-57-461
2004 roku

Ludzie organizacji

Bożena Walter - prezes zarządu
Jacek Nowak - członek zarządu
Dominika Świerczewska - członek zarządu
Anna Maruszeczko - członek zarządu

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Forum Darczyńców w Polsce

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców

Wykorzystanie środków z 1% podatku