Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

forma prawna:

federacja, związek stowarzyszeń

O nas

Misja
Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy ochrony przeciwpożarowej. Przygotowanie jednostek straży do prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem i innymi klęskami żywiołowymi.
Propagowanie i prowadzenie różnych form wychowania fizycznego i sportu oraz działalność oświatowa.

Prowadzone działania
- szkolenie ratowników w zakresie likwidacji skutków nadzwyczajnych wydarzeń
- organizowanie zawodów sportowych, turniejów wiedzy pożarniczej
- festiwale orkiestr piosenki strażackiej, których celem jest propagowanie ochrony przeciwpożarowej
- plenery plastyczne w szkołach
- zaopatrywanie OSP w sprzęt przeciwpożarowy, samochody oraz umundurowanie i odzież ochronną
- udzielanie pomocy w budowie oraz remontach remiz

Obszary działań

- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Ratownictwo i ochrona ludności

Adres siedziby, kontakt

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Oboźna 1
00-340 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 826 52 91, 22 826 52 92, 22 827 53 29
22 827 53 29
www.zosprp.pl
pn. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody, I piętro, winda.
1993

Rejestry

0000116212
007024050
526-02-51-411
2004 roku

Ludzie organizacji

Waldemar Pawlak - prezes
Marek Trombski - wiceprezes
Janusz Konieczny - wiceprezes
Marian Starownik - wiceprezes
Zbigniew Meres - wiceprezes

Struktura

Oddziały: wojewódzkie, powiatowe, gminne.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe