Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals"

Polish Society for the Protection of Animals - "OTOZ Animals"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Zapobieganie bezdomności zwierząt.
Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
Powoływanie inspektoratów do spraw ochrony zwierząt.
Humanitarna ochrona zwierząt gospodarskich.
Edukacja i wychowanie.
Promocja i organizacja wolontariatu.

OTOZ Animals podejmuje obecnie następujące działania:
-prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt w: Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Elblągu, Oświęcimiu, Słupsku i przytulisko w Dąbrówce koło Wejherowa oraz współpracuje z 20 innymi schroniskami,
- nadzoruje i wspiera schronisko w Bydgoszczy.
- obecnie pod nasza opieką znajduje się ponad 2000 bezdomnych zwierząt.
- w 2013 roku udało nam się uratować i znaleźć nowe domy dla 4765 psów i 1811 kotów.
- posiada 21 inspektoratów walczących o prawa zwierząt m.in. w: Warszawie, Bydgoszczy, Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Wejherowie, Tczewie, Słupsku, Elblągu, Barlinku,Oświęcimiu, Tarnowie,

Obszary działań

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals"
Rzemieślnicza 2
84-207 Bojano
Polska
Szemud
wejherowski
pomorskie
jak wyżej
58 550 43 73
58 550 43 73
www.otoz.pl
pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000069730
092906022
967-11-06-138
2005 roku
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668

Ludzie organizacji

Ewa Gebert - Prezes
Izabella Szolginia - Wiceprezes
Edyta Dawidowska - Wiceprezes, Skarbnik
Sochacka Danuta Grażyna - Członek Rady
Katarzyna Anna Kuczyńska - Członek Rady

Struktura

Prowadzimy schronisko dla bezdomnych zwierząt w: Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Elblągu, Oświęcimiu, Słupsku oraz schronisko w Dąbrówce koło Wejherowa. Posiadamy 22 inspektoratów walczących o prawa zwierząt w: Warszawie, Bydgoszczy, Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Wejherowie, Tczewie, Słupsku, Elblągu, Barlinku, Giżycku, Oświęcimiu, Tarnowie, Dębicy, Braniewie, Lublińcu, Częstochowie, Chrzanowie, Słupsku,

Przynależność do związków, porozumień, sieci

OTOZ Animals jest członkiem Światowego Towarzystwa Ochrony Zwierząt WSPA z siedzibą w Londynie.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Naszą główną ambicją jest zmienianie rzeczywistości na lepszą - dla zwierząt. Dążymy do tego, by poprawił się status zwierząt, zarówno w odbiorze społeczeństwa, jak i organów publicznych, tak, aby deklaracja "Zwierzę nie jest rzeczą. Człowiek winien jest mu poszanowanie, ochronę i opiekę" nabrała realnego wymiaru. Wytrwale pracujemy nad tym, by zarówno nieść pomoc zwierzętom w indywidualnych, wymagających konkretnych działań przypadkach - jak też doprowadzić do realnych zmian jakościowych w ogólnej społecznej wizji i strategii rozwijania relacji zwierzę - człowiek. Wierzymy, że możemy przyczynić się do przyjścia chwili, gdy zwierzęta będą powszechnie traktowane nie jak przedmioty, lecz jako podmioty - mające swoją przyrodzoną godność, myślące, czujące i współistniejące obok człowieka. Środki Jednoprocentowe i darowizny zebrane w 2013 roku pozwoliły nam polepszyć warunki bezdomnych zwierzą w prowadzonych przez nas 7 schroniskach – Gdyni, Dąbrówce koło Wejherowa, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Elblągu, Słupsku i Oświęcimiu. Wspieramy również finansowo schroniska w Bydgoszczy i Ostródzie. Od stycznia do końca października 2013 r. trafiło do naszych schronisk 6848 bezdomnych zwierząt, którymi się opiekujemy, leczymy w razie potrzeby, szczepimy przeciwko chorobom zakaźnym oraz szukamy nowych, dobrych domów. Do ważnych elementów naszej działalności wciąż należy edukacja humanitarna najmłodszych – spotkania z inspektorami OTOZ Animals, odbywające się w placówkach edukacyjnych wzbudzają spory entuzjazm, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród nauczycieli.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Pomoc schroniskom dla bezdomnych zwierząt, kampania "Adoptując mnie ratujesz mi życie". Rozwój inspektoratu do spraw ochrony zwierząt.