Fundacja im. ks. Władysława Latosa

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
Udzielanie pomocy ludziom chorym, szczególnie po urazach kręgosłupa.
Niesienie pomocy studentom i ludziom znajdującym się w trudnych warunkach finansowych.

Prowadzone działania:
W poniedziałki i wtorki od godziny 18 prowadzone jest poradnictwo prawne.
W Oleśnicy funkcjonuje magazyn, w którym osoby potrzebujące mogą otrzymać bezpłatnie pomoc rzeczową w formie odzieży oraz żywności.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Adres siedziby, kontakt

Fundacja im. ks. Władysława Latosa
Cybulskiego 35 (oficyna)
50-205 Wrocław
Polska
Wrocław
Wrocław
dolnośląskie
jak wyżej
71 341 71 98
71 341 71 98
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1996

Rejestry

0000036652
930812620
897-10-66-514

Ludzie organizacji

Jerzy Włostowski - Prezes

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego