Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych - nr KRS: 0000056806

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Prowadzone działania:
Wielospecjalistyczna rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wsparcie dla rodzin wychowujących dziecko z problemami rozwojowymi.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Wsparcie lokalowe: współpraca ze szkołami: użyczanie sal do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju
- Porady prawne, pomoc prawna
- Współpraca z administracją
- Współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- szkolenia, warsztaty, konferencje

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych
Henryka Wieniawskiego 8
76-150 Darłowo
Polska
Darłowo
sławieński
zachodniopomorskie
jak wyżej
94 314 66 48
94 314 66 48
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1997

Rejestry

0000056806
330512859
499-00-35-116
2004 roku

Ludzie organizacji

Marzena Górzyńska - Prezes Zarządu
Bożena Chruszcz - Wiceprezes Zarządu
40

Struktura

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Darłowie.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe