Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

NGO Center of Gdynia

O nas

Prowadzone działania
GCOP referat Biura Prezydenta to unikalna jednostka odpowiedzialna za współpracę z sektorem pozarządowym. Powstała w 1996 roku i od tego czasu istnieje w świadomości każdej gdyńskiej organizacji jako miejsce, w którym zawsze mogą uzyskać niezbędną pomoc oraz informację.

Do jednych z głównych zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy oprócz ogólnie pojmowanej współpracy z gdyńskimi organizacjami, przeprowadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promowanie działań NGO’sów wśród mieszkańców Gdyni.

Ponadto osoby posiadające ciekawe pomysły, chcące dokonać czegoś dla innych lub zastanawiające się nad aktywnością w sektorze pozarządowym powinny odwiedzić Centrum, ponieważ uzyskają w nim niezbędne informacje o tym jak założyć własną organizację - stowarzyszenie lub fundację i jak wiele daje wolontariat.

Natomiast przedstawiciele organizacji znajdą w GCOP wszelkie potrzebne informacje

Obszary działań

- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Księgowość, zarządzanie finansami
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Wsparcie finansowe, w tym pożyczki
- Wsparcie lokalowe: udostępnianie sali
- Wsparcie techniczne: dostęp do komputera, internetu, ksero, rzutnika, biblioteczki
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty, konferencje

Adres siedziby, kontakt

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
Polska
Gdynia
Gdynia
pomorskie
jak wyżej
58 661 35 41, 58 621 80 98
58 621 80 98
pon. - pt. w godz. 8.30 - 20.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Rejestry

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego