Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

NGO Center of Gdynia

O nas

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) powstało w marcu 1996 r. i stanowiło referat Biura Prezydenta Miasta Gdyni.
Od dnia 1 lipca 2015 roku dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie In Gremio i Stowarzyszenie Ovum przejęły - na drodze otwartego konkursu - prowadzenie GCOP.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz Gdynian mogą korzystać z lokalu, adresu korespondencyjnego, otrzymują bezpłatne konsultacje z zakresu prawa, księgowości i spraw związanych z bieżącym prowadzeniem działalności ngo, wsparcie w tworzeniu projektów, a także mogą uczestniczyć w szkoleniach o różnej tematyce, dostosowanej do zgłaszanych potrzeb.

W ramach GCOP funkcjonuje również Gdyńskie Centrum Wolontariatu, którego ideą jest propagowanie działań wolontarystycznych na rzecz mieszkańców i wspieranie lokalnych zadań.

GCOP to także swego rodzaju galeria - miejsce ekspozycji prac artystycznych (malarstwo, fotografia) lokalnych twórców - przedstawicieli organizacji i ich

Obszary działań

- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- Księgowość, zarządzanie finansami
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- Wsparcie finansowe, w tym pożyczki
- Wsparcie lokalowe: udostępnianie sali
- Wsparcie techniczne: dostęp do komputera, internetu, ksero, rzutnika, biblioteczki
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty, konferencje

Adres siedziby, kontakt

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
Polska
Gdynia
Gdynia
pomorskie
jak wyżej
58 661 35 41, 58 621 80 98
58 621 80 98
pon. - pt. w godz. 9.00 - 19.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Rejestry

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego