Żorskie Stowarzyszenie Dla Zwierząt

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W szczególności celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt i humanitarnego ich traktowania, upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt, a także przyczynianie się do skutecznej ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Obszary działań

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Żorskie Stowarzyszenie Dla Zwierząt
Osiedle Sikorskiego 52
44-244 Żory
Polska
Żory
Żory
śląskie
jak wyżej
785 896 785
e-mail, telefon
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. 2 piętro, klatka schodowa.
2013

Rejestry

0000458890
243240440
651-17-15-217

Ludzie organizacji

Izabela Piontek - Prezes Zarządu
Katarzyna Moś - Wiceprezes Zarządu
Julita Kaczkowska - Sekretarz Zarządu
Barbara Siedlecka - Skarbnik Zarządu
Anna Piekoszowska - Wiceprezes Zarządu
22

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego