Śląski Klub Fantastyki w Katowicach

Silesian Science-Fiction Club

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem działalności Klubu jest:
- rozwój zainteresowań kulturalnych młodzieży;
- konstruktywna organizacja czasu wolnego młodzieży,
- propagowanie literatury,
- integracja środowisk młodzieżowych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
- wspieranie wszelkich form aktywności młodzieży związanej z fantastyką,
- stwarzanie dogodnych warunków kontaktu z dziełami i twórcami kultury,
- wspieranie czytelnictwa,
- rozbudzanie zainteresowań osiągnięciami współczesnej nauki,
- rozwijanie kontaktów i współpraca między środowiskami miłośników fantastyki w Europie i na świecie.
- inicjowanie i realizacja programów kulturalnych, przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną wśród młodzieży.

Klub realizuje swe cele w szczególności przez:
- organizowanie dyskusji, odczytów, wystaw, koncertów, seansów filmowych, spotkań z pisarzami, filmowcami, tłumaczami, krytykami i wydawcami zajmującymi się fantastyką, tak w formie jednostkowych

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Śląski Klub Fantastyki w Katowicach
Alfonsa Górnika 5
40-133 Katowice
Polska
Katowice
Katowice
śląskie
Śląski Klub Fantastyki w Katowicach
skr. poczt. 502, 40-956 Katowice
32 253 98 04
wtorek w godz. 16.30 - 20.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1981

Rejestry

0000037374
003547420
634-23-05-504
2004 roku

Ludzie organizacji

Klaudia Heintze-Kobic - prezes
Arkadiusz Sroka - skarbnik
Magdalena Bula - wiceprezes
Justyna Sodo - wiceprezes
200

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe