Sportowy Klub Taekwon-Do w Rejowcu

forma prawna:

stowarzyszenie kultury fizycznej

O nas

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Obszary działań

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Sportowy Klub Taekwon-Do w Rejowcu
Stanisława Zwierzyńskiego 8a
22-360 Rejowiec
Polska
Rejowiec
chełmski
lubelskie
jak wyżej
669 395 769
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

060443357
563-23-56-886

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna