Fundacja na rzecz Zwierząt "Przytul Psa"

Foundation for Animals "Hug a Dog"

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Naszym celem jest pomaganie bezdomnym zwierzętom oraz zmiana postaw i uczulanie ludzi na problem bezdomnych zwierząt.

Prowadzone działania
Celami Fundacji są:
1. Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt.
2. Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt.
3. Wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym.
4. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
5. Udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
6. Propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność adopcyjną.
2. Poszukiwanie domów docelowych i tymczasowych dla bezdomnych zwierząt.
3. Zatrudnianie oraz szkolenie wolontariuszy.
4. Współpracę z innym organizacjami wspierającym ochronę zwierząt oraz schroniskami dla bezdomnych zwierząt.
5.

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Fundacja na rzecz Zwierząt "Przytul Psa"
Parkowa 5K
05-540 Ustanów
Polska
Prażmów
piaseczyński
mazowieckie
jak wyżej
503 069 502
Fundacja nie zatrudnia pracowników i nie prowadzi biura. Kontakt z nami jest możliwy pod podanym numerem telefonu oraz za pośrednictwem poczty email.
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000319418
141678661
123-11-73-209
2009 roku

Ludzie organizacji

Elżbieta Lipińska - Przewodniczący
Agnieszka Ciborowska - Prezes Zarządu
Jarosław Lipiński - Wiceprezes Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe