Fundacja dla Zwierząt "TIM - Troska i Miłość"

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem Fundacji jest:
1. niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
2. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
3. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
4. zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt i bezpośrednie działanie w ich obronie,
5. wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej prowadzonej na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność Fundacji.
b) edukację w zakresie opieki nad zwierzętami.
c) prowadzenie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych domów lub tzw. "adopcje na odległość"),
d) organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom zarówno domowym, jak i wolnożyjącym oraz współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne

Obszary działań

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Fundacja dla Zwierząt "TIM - Troska i Miłość"
Św. Józefa 2 lok. 6
87-100 Toruń
Polska
Toruń
Toruń
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
607 238 250
kontakt mailowy
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000303952
340444914
956-22-28-670
2011 roku

Ludzie organizacji

Mirosława Radzewicz - prezes
Lech Radzewicz - wiceprezes

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe