Fundacja FORTE "Finansowanie, Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych"

forma prawna:

fundacja

O nas

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- edukacja kulturalna

Adres siedziby, kontakt

Fundacja FORTE "Finansowanie, Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych"
Aleje Ujazdowskie 6
00-461 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
501 155 353
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000302921
141418227
701-01-19-545

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej