Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizacja pożytku publicznego, działa od 2007 r. na terenie całego kraju, ale głównie cudnego województwa świętokrzyskiego, skąd pochodzimy. Praca na rzecz zwierząt w tym zacofanym regionie Polski B jest szczególnie trudna i niewdzięczna. Wynika to prawdopodobnie z większych niż gdzie indziej biedy, bezrobocia oraz niskiego poziomu świadomości społecznej. Skutkiem tego są ogromne deficyty w postrzeganiu zwierząt jako istot czujących.
Aktywność na rzecz poprawy losu zwierząt jest tutaj hamowana przez trudności finansowe, ignorancję urzędników i niechęć ze strony większości mieszkańców województwa. Pomimo to, garstka zapaleńców, w tym członkowie naszego Stowarzyszenia, starają się zeuropeizować standardy traktowania zwierząt na świętokrzyskiej prowincji.
Działalność statutowa Stowarzyszenia Obrona Zwierząt mieści się w sferze zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

Obszary działań

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Polska
Jędrzejów
jędrzejowski
świętokrzyskie
jak wyżej
607 171 458
mailowo, telefonicznie
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. brak podjazdu
2007

Rejestry

0000292939
260199276
656-22-72-801
2008 roku
75 2490 0005 0000 4500 7398 2092

Ludzie organizacji

Agnieszka Lechowicz - prezes Zarządu
Eliza Kwiecień - sekretarz Zarządu
Grażyna Staniak - skarbnik Zarządu
19

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Koalicja dla Zwierząt. Świętokrzyska Koalicja dla Zwierząt.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
budowa własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt
Środki uzyskane za 2008 rok - 28.818,46 zł.
Środki uzyskane za 2009 rok - 35.102,00 zł.
Środki uzyskane za 2010 rok - 37.000,76 zł.
Środki uzyskane za 2011 rok - 44.280,29 zł.
Środki uzyskane za 2012 rok - 33.009,35 zł.
Środki uzyskane za 2013 rok - 24.322,90 zł.
- Konkretny program/cel
Budowa własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.