Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia - nr KRS: 0000050135

The Lower Silesian Foundation of Health Care Development

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem Fundacji jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:
a) wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia,
b) polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego,
c) rozwoju wiedzy medycznej i technicznej podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach,
d) zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków,
e) popularyzowanie działalności osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:
a) gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy,
b)

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Lotnicza 37
54-154 Wrocław
Polska
Wrocław
Wrocław
dolnośląskie
jak wyżej
71 342 89 65, 71 344 03 23
71 342 89 65
pon. - pt. w godz. 8.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Parter, parking dla odwiedzających
1988

Rejestry

0000050135
005950309
899-17-72-534
2004 roku
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

Ludzie organizacji

Maciej Mączka - dyrektor zarządu
prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz - prezydent fundacji
Aneta Orman - główna księgowa

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
Środki uzyskane za 2003 rok - 146.123,65 zł.
Środki uzyskane za 2004 rok - 146.162,87 zł.
Środki uzyskane za 2005 rok - 337.908,96 zł.
Srodki uzyskane za 2006 rok - 690.660,64 zł.
Środki uzyskane za 2007 rok - 2.250.695,57 zł.
Środki uzyskane za 2008 rok - 4.310.804,26 zł.
Środki uzyskane za 2009 rok - 4.203.804,25 zł.
- Ogólnie na działania statutowe