Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt - "Help Animals"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Najogólniej pojęta ochrona praw zwierząt. Ujawnianie i ściganie wspólnie z powołanymi do tego organami sprawców przestępstw określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
Organizacja adopcji i wolontariatu.

Prowadzimy działania mające na celu szeroko rozumianą ochronę praw zwierząt:
- opieka nad wolno żyjącymi kotami (m.innymi prowadzenie akcji sterylizacji i dokarmiania)
- interwencje w przypadkach zgłoszeń o znęcaniu się nad zwierzętami
- prowadzenie działań pro adopcyjnych dla bezdomnych zwierząt.

Obszary działań

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt - "Help Animals"
Asnyka 58 lok. 42
62-800 Kalisz
Polska
Kalisz
Kalisz
wielkopolskie
jak wyżej
603 948 690
w godz. 18.00 - 20.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2007

Rejestry

0000277431
300543790
618-20-57-410
2009 roku

Ludzie organizacji

Izabela Małecka - wiceprezes
Margareta Pucka - czł. zarządu
Jadwiga Piechowiak - skarbnik
Sylwester Piechowiak - prezes
Marta Raszkowska - wiceprezes
19

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2009 rok - 14.000,00 zł.
2011 rok - 26.000,00 zł.
2014 rok - 23.388,20 zł.
- Ogólnie na działania statutowe