Straż dla Zwierząt w Polsce - nr KRS: 0000248947

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem działania Stowarzyszenia, określonym w statucie, jest między innymi:
- Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką.
- Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
- Działanie na rzecz ochrony środowiska.
- Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy
- Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.

Stowarzyszenie realizuje cele główne poprzez:
1) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.
2) Inicjowanie wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi działań mających polepszyć egzekwowanie prawa dotyczącego zwierząt oraz rozwój Straży dla Zwierząt.
3) Wspólnie z Policją, Strażą Miejską oraz Izbą Celną w ujawnianiu i ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom.
4) Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Adres siedziby, kontakt

Straż dla Zwierząt w Polsce
Wolska 60
01-134 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 353 50 60, 22 353 95 18
22 353 95 19
w godz. 9.00 - 16.00; lecznica w godz. 10.00 - 21.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

0000248947
140393347
952-19-85-316
2007 roku

Ludzie organizacji

Robert Czyżewski - Skarbnik
Monika Dejneka - Członek
Renata Rajska - Sekretarz Generalny
Andrzej Kucharski - Komendant Główny
Marta Chodyna - Zastępca Komendanta Głównego
260

Struktura

Okręg Mazowiecki ul. Wolska 60, 01-134 Warszawa, tel. 22 353 50 60, e-mail: interwencje@sdz.org.pl, zg@sdz.org.pl, www.sdz.org.pl. Okręg w Wałbrzychu: tel. 787 546 871.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Inne
Zakup sprzętu do ratowanie zwierząt, zakup samochodów do transportu zwierząt, budowę schroniska, kliniki weterynaryjnej niezbędnej do pierwszej pomocy poszkodowanym zwierzętom.
2007 rok - 19.486,13 zł.
2008 rok - 93.826,53 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Inne
Zakupiono sprzęt do interwencji, samochód do transportu zwierząt. Wybudowano przychodnię weterynaryjną wraz ze szpitalem, zakupiono sprzęt medyczny.