Fundacja "Animals"

forma prawna:

fundacja

O nas

Obszary działań

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Animals"
Obozowa 70 lok. 24
01-426 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 831 19 56
22 860 02 01
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1992

Rejestry

0000163908
011568083
526-10-58-113
2011 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku