Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką.
Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
Działania na rzecz ochrony środowiska.
Edukowanie młodzieży szkolnej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
Dobroczynność.

Prowadzone działania
1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i ich poszanowania, objęcie ochroną i otoczenie opieką.
2. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
3. Działania na rzecz ochrony środowiska
4. Edukowanie młodzieży szkolnej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
5. Dobroczynność
6. Prowadzimy schronisko dla ok. 150 psów, zapewniamy im pożywienie, opiekę weterynaryjną

Obszary działań

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Śniadeckiego 6 lok. 32
18-400 Łomża
Polska
Łomża
Łomża
podlaskie
jak wyżej
86 216 31 83
86 216 67 78
8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000120679
451148957
718-18-83-483
2005 roku

Ludzie organizacji

Beata Małgorzata Sobolewska - prezes
Bożena Zenobia Stasiewicz - wiceprezes
Marta Kopańczyk - sekretarz
Janina Wawrzyńczyk - skarbnik
20

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Rozbudowa schroniska. Bieżące wydatki związane z utzrymaniem schroniska.