Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej

forma prawna:

organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

O nas

Misja
Organizowanie pomocy charytatywnej.
Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Prowadzone działania
Pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, dzieciom z tych rodzin, wychowankom domów dziecka, osobom starszym, chorym i ułomnym, osobom ubogim i bezdomnym, emigrantom i uchodźcom, oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Wydawanie odzieży i żywności.
Organizowanie wypoczynku letniego i wycieczek.
Prowadzenie zajęć świetlicowych.
Organizowanie pomocy w miejscu zamieszkania osób starszych i chorych.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej
Św. Mikołaja 5 lok. 1
15-420 Białystok
Polska
Białystok
Białystok
podlaskie
jak wyżej
85 742 65 00
85 742 65 00
www.eleos.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1996

Rejestry

0000225374
050490531
542-21-83-238
2004 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku