Siedziba

Adres rejestrowy:

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie
Jana Styki 21
35-006 Rzeszów

Gmina: Rzeszów

Powiat: Rzeszów

Województwo: podkarpackie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd dla wózków, winda.

Jest możliwość wizyt osobistych: biuro czynne pon. - pt. w godz. 7.00 - 15.00; oprócz tego całodobowa opieka opiekuna Schroniska

Szybki kontakt

tel: 17 852 15 71

faks: 17 852 15 71

e-mail: alb...@pro.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000014409

REGON: 69071070900000

NIP: 813-31-44-647

Rok powstania: 2001

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000014409. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie

Misja:
Kompleksowa pomoc osobom bezdomnym i ubogim.

Prowadzone działania:
Pragniemy zwrócić uwagę na szeroki zakres prowadzonych usług dla ludzi bezdomnych i ubogich. Nasza oferta stanowi szereg powiązanych ze sobą działań ukierunkowanych na skuteczną pomoc w wyjściu z patologii. Obszar naszej działalności to teren Diecezji Rzeszowskiej.
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzi działalność na rzecz bezdomnych i ubogich od 1988r. Wraz z uzyskaniem osobowości prawnej, tj. od 2000 roku, podejmujemy szereg działań zmierzających do podniesienia standardu świadczonych usług oraz wypracowujemy i udoskonalamy metody skutecznego zapobiegania marginalizacji społecznej bezdomnych i ubogich w ramach programu wychodzenia z bezdomności i aktywizacji zawodowej. Podstawą do prowadzenia wszelakich działań jest nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz posiadanie odpowiedniej bazy (w naszym przypadku są to Schroniska dla bezdomnych).
Swoją działalność rozpoczęliśmy od prowadzenia schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz jadłodajni dla ubogich w Rzeszowie. Pierwsze schronisko mieściło się w domu jednorodzinnym przy ul. Łabędziej i mogło przyjąć kilkunastu mężczyzn. W 1997 r. po przeprowadzonej wspólnie z podopiecznymi adaptacji budynku starej pralni przy ul. Styki tam właśnie przenieśliśmy swoją bazę noclegową, poszerzając ją do 72 stałych miejsc. W sytuacjach kryzysowych schronisko może przyjąć ok. 120 osób. W budynku przy ul. Styki zlokalizowana jest także kuchnia, która wydaje posiłki nie tylko dla mieszkańców schroniska, lecz także dla ubogich osób i rodzin z całego Rzeszowa, dziennie jest to ok. 1000 porcji.
W 2001 roku dzięki współpracy z Władzami Miasta Jasła otworzyliśmy w Jaśle drugie schronisko dla bezdomnych mężczyzn w dwóch budynkach przekazanych przez miejskie władze, które może pomieścić ok. 35 osób. Przy adaptacji tych budynków korzystaliśmy z pomocy władz wojewódzkich oraz angażowaliśmy podopiecznych w prace remontowe - co znacznie zmniejszyło koszty realizacji. Mężczyźni przebywający w schronisku w Jaśle w ramach aktywizacji zawodowej angażowani są w rozmaite prace na rzecz miasta, np. prace przy porządkowaniu zieleni miejskiej, dzięki czemu i gmina i mieszkańcy schroniska czerpią z tego korzyści.
W 2002 r. Zarząd Towarzystwa, napotykając na coraz bardziej dochodzący do głosu problem bezdomności i przemocy wśród kobiet, postanowił podjąć starania o uruchomienie dyżurnego dla województwa podkarpackiego schroniska dla kobiet, połączonego z ośrodkiem interwencji kryzysowej. Po czterech latach schronisko to zostało przeniesione do dużego, wyremontowanego budynku w Racławówce na terenie gminy Boguchwała. Przy remoncie tego obiektu również korzystaliśmy z pomocy lokalnych władz samorządowych i rządowych oraz przy udziale Gminy Boguchwała wnioskowaliśmy z powodzeniem o dotację do Ministerstwa Infrastruktury. Podopieczni nasi między innymi przy okazji prowadzenia robót, realizowali program wychodzenia z bezdomności, mający na celu zapobieganie marginalizacji społecznej oraz aktywizację zawodową.
W swoich działaniach nie ograniczamy się do zaspokajania podstawowych potrzeb naszych podopiecznych w postaci dachu nad głową oraz ciepłego posiłku. Aby dać szansę przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się nasi podopieczni niewątpliwie znaleźli oraz w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w 2008 roku przy wsparciu środków Unii Europejskiej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta powstało Centrum Integracji Społecznej, które świadczy usługi kompleksowej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie korzystając z unijnych środków finansowych w perspektywie 2007-2013 realizowaliśmy kilka projektów w zakresie aktywizacji zawodowej, z których mogły skorzystać nie tylko nasi podopieczni, ale szerokie grono osób bezrobotnych, w szczególności długotrwale, z terenu całego województwa podkarpackiego. Od 2008 roku ze świadczonych przez nas usług aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej skorzystało łącznie ok. 500 osób.
Działania Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na trwałe wpisały się w program pomocy społecznej realizowany przez lokalne instytucje samorządowe, rządowe i kościelne (ściśle współpracujemy z Caritas Diecezji Rzeszowskiej). Wspólne uzupełnianie się i przekazywanie informacji, doprowadziło do powstawania spójnie działającego systemu pomocy społecznej, umożliwiającego skuteczną pomoc naszym beneficjentom.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- schronienie, nocleg

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 109

Zarząd

Elżbieta Baran
sekretarz

Małgorzata Krzyśko
skarbnik

Magdalena Kuśnierz
wiceprezes zarządu

Michalina Sanecka
wiceprezes zarządu

Aleksander Zacios
prezes zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy