Siedziba

Adres rejestrowy:

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Ursynowska 22 lok. 2
02-605 Warszawa
dzielnica: Mokotów

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Do pokonania jest kilka schodków, jest bardzo mało miejsca między drzwiami wejściowymi a schodkami.

Jest możliwość wizyt osobistych: Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.

Szybki kontakt

tel: 22 844 73 55

faks: 22 207 24 09

e-mail: bi...@siecobywatelska.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000181348

REGON: 01569002000000

NIP: 526-28-42-872

Rok powstania: 2003

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000181348. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, nr konta: 29 2130 0004 2001 0343 2101 0001

Wizytówka

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia.

Jesteśmy głęboko przekonani, że idea dobrego rządzenia jest nierozłącznie związana z odpowiedzialną i otwartą władzą, która jest wrażliwa na zmieniające się potrzeby społeczne i reaguje na nie. Jest gotowa do dialogu i poddawania się kontroli społeczeństwa, a także ponoszenia odpowiedzialności przed obywatelami za podejmowane decyzje i działania.

Uważamy, że odpowiedzialna i otwarta władza musi realizować zasadę przejrzystości. Rozumiemy to jako zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o działalności podmiotów publicznych. Powszechny dostęp oznacza dla nas, że informacja podawana jest niezwłocznie, w sposób pełny, zrozumiały, z własnej inicjatywy podmiotów publicznych jak i na żądanie każdego i każdej.

Wierzymy, że odpowiedzialna i otwarta władza, to również władza, która realizuje zasadę partycypacji, poprzez zagwarantowanie mechanizmów udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji oraz ich realizacji zgodnie z zasadą pomocniczości.

Uznając wagę prawa człowieka do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem, twierdzimy, że do realizacja idei dobrego rządzenia niezbędna jest również aktywna postawa obywateli, podejmujących odpowiedzialność za sprawy publiczne i świadomych swoich praw oraz obowiązków.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, w szczególności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi współpracujące, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym:
1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej;
2. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania politykami publicznymi;
3. wspieranie merytoryczne i finansowe osób i organizacji w sprawowaniu kontroli obywatelskiej;
4. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

Realizacja tych założeń wymaga naszym zdaniem:
- jawności życia publicznego.
- wzmacniania umiejętności osób i organizacji w zakresie kontroli społecznej nad wydatkami publicznymi i procedurami podejmowania decyzji.
- dawania prawa do sprzeciwu wobec prowadzonej polityki władz.
Odbiorcami naszych działań jest każda osoba, która chce skorzystać ze swojego prawa do informacji, a także organizacje i osoby zainteresowanie sprawowaniem kontroli społecznej i mieszkańcy lokalnych społeczności, chcący realnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i kształtować relację władza-obywatel w sposób wolny od klientelizmu i konfliktu interesów.


Citizens Network Watchdog Poland

We are a Watchdog and Think-Do-Tank organization. Our members monitor the lawfulness and openness of the government and obtain information on its activity.

Through our actions we want to contribute to a state in which the administration is reliable and open to citizens’ needs. An administration is ready for dialogue and to be controlled by the society, as well to be held accountable for undertaken decisions and actions.

We believe that will not be possible without active citizens who know their rights. That is why we encourage citizens to:
-ask about issues which are important to them such as health, education, environment protection or urban planning for which public institutions are responsible;
-know their rights stated in the Constitution, laws and statutes of communes and municipalities, in particular those which concern transmitting expectations to the authorities and shaping the local environment, including public spending and law enactment;
-to be willing and know how to enforce their rights working as a partner with the authorities, through self-organization, controlling of the administration, filing complaints and using the freedoms that are guaranteed by law.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych. FOIA Advocates Network

Ludzie

Liczba członków: 60

Zarząd

Katarzyna Batko-Tołuć
Skarbniczka, Dyrektorka Programowa

Aneta Pierzchała-Tolak
Sekretarz

Szymon Osowski
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy