Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Kultury Polskiej
Świętokrzyska 30 lok. 155
00-116 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony. I piętro z windą, ale jak zawsze 6 schodków do pokonania do windy. Prosimy o wcześniejszy o kontakt - pomożemy.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 635 76 28, 22 826 16 06

faks:

e-mail: bi...@fundacjakulturypolskiej.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000115976

REGON: 00129197900000

NIP: 525-14-34-336

Rok powstania: 1988

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Kultury Polskiej

Misja:
Powstała w 1987 roku z woli 219 najwybitniejszych polskich artystów,twórców i naukowców - wspiera rozwój polskiej kultury i podejmuje starania o ochronę dziedzictwa kulturowego w kraju i poza jego granicami.
Organizuje imprezy popularyzujące osiągnięcia wybitnych polskich artystów, prezentuje współczesną sztukę polską w kraju i za granicą, pomaga wybitnie uzdolnionym młodym twórcom i artystom oraz podejmuje działania na rzecz poszerzania związków polskiej kultury z kulturą światową.

Prowadzone działania:
Od 1988 roku przyznaje nagrodę "Za promocję polskiej książki w świecie"; im. Krzysztofa Komedy dla młodych muzyków jazzowych; za debiut na festiwalu polskich filmów w Gdyni.
Fundacja ustanowiła największą nagrodę w kulturze polskiej - Złote Berło od 1999r. - za twórczość intelektualną jednego człowieka lub zbiorowości.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- film
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Anna Nowakowska
dyrektor Biura Fundacji

Janusz Roszkowski
przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wacław Sadkowski
wiceprezes Zarządu

Rafał Skąpski
prezes Zarządu

Beata Tyszkiewicz
przewodnicząca Rady FKP

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy