Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Bez Względu na Niepogodę" w likwidacji
Piękna 3a lok. 6
00-539 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 22 625 49 97, 22 621 72 73, 22 696 00 33

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja (jednostka w stanie likwidacji)

KRS: 0000179928

REGON: 00218636800000

NIP: 526-10-55-149

Rok powstania: 1990

Wizytówka

Fundacja "Bez Względu na Niepogodę" w likwidacji

Celem Fundacji jest wszechstronne działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw społecznych, informacyjnych, kulturalnych, naukowych i oświatowych, gospodarczych oraz:
- Rozwiązywanie problemów zatrudnienia młodzieży przez szeroko rozumiane pośrednictwo pracy w kraju i za granicą.
- Tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspomaganie inicjatyw, które temu służą.
- Prowadzenie badań nad problematyką bezrobocia i rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży.
- Inspirowanie i prowadzenie akcji rozpowszechniającej wiedzę na temat rynku pracy, a w szczególności zagadnień bezrobocia.
- Organizowanie i wspieranie ruchu samopomocowego młodzieży i aktywizacja jej wokół celów statutowych Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- Łagodzenie skutków bezrobocia wśród młodzieży, a w szczególności:
- powołanie Młodzieżowej Agencji Pracy, stanowiącej placówkę modelową dla innych grup realizujących podobne cele,
- prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób poszukujących pracy,
- powoływanie zespołów ekspertów i doradców - specjalistów z różnych dziedzin, w szczególności socjologów i psychologów pracy.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą w zakresie produkcji, handlu i usług we wszystkich branżach gospodarczych.
- Prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej, oświatowej i turystycznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy