Siedziba

Adres rejestrowy:

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Akacjowa 11
21-010 Łęczna

Gmina: Łęczna

Powiat: łęczyński

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 81 462 73 76

faks: 81 462 72 74

e-mail: sds...@go2.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000009500

REGON: 43096689900000

NIP: 713-23-71-783

Rok powstania: 1998

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Misja:
Przywracanie osobom z zaburzeniami psychicznymi umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych na najwyższym z możliwych poziomie oraz stwarzanie możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego i sieci oparcia społecznego we współpracy z bliższymi i dalszym otoczeniem społecznym.

Główne obsazry działalności:
- działania edukacyjne, szkoleniowe,
- zrównoważony rozwój,
- rozwój i wspieranie aktywnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
- integracja osób z choroba psychiczną i zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym, włączenie do życia w społeczności lokalnej osób chorych i ich rodziny,
- tworzenie społeczności samopomocowej, udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji, aktywizacja zawodowa, budowanie sieci oparcia społecznego, stałe podnoszenie wiedzy specjalistycznej.

Prowadzone działania:
min. realizacja Projektu pt "Albo nie być" - adresat - organizacje pozarządowe i samorząd lokalny w mieście Łęczna, opracowanie zasad współpracy i przyjęcie ich uchwałą RM, zintegrowanie środowisk organizacji pozarządowych. W projekcie uczestniczy aktywnie 10 organizacji, Radni (aktywnie 5). Projekt realizowany w ramach Programu FRDL "Organizacje pozarządowe i samorząd Lokalny" finansowany ze środków PAFW.
Projekt pn. "Skoordynowany system wsparcia dla osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego" - realizowany na terenie 5 gmin powiatu łęczyńskiego, adresowany do organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji, kościoła, policji. W projekcie uczestniczy 15 osób z każdej z gmin (skład zespołów interdyscyplinarnych). Projekt zakłada także powstanie sieci wolontariatu w gminach.
Projekt "Przyjaźni niepełnosprawnym"- współpraca trzech sektorów na rzecz tworzenie i przyjęcia osób z zaburzeniami psychicznymi na otwarty rynek pracy.
"Grupa i ja"- zajęcia edukacyjno profilaktyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 30

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy