Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Perspektywy i Rozwój
Dworcowa 19
28-340 Sędziszów

Gmina: Sędziszów

Powiat: jędrzejowski

Województwo: świętokrzyskie

Dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony. Udogodnienia: siedziba na parterze budynku; wejście prosto z parkingu. Utrudnienia: stopień przy wejściu głównym.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 537 683 600

faks:

e-mail: biu...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000492603

REGON: 26074205900000

NIP: 656-23-29-990

Rok powstania: 2014

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Perspektywy i Rozwój

Ideą Fundacji Perspektywy i Rozwój z siedzibą w Sędziszowie jest w szczególności efektywne wykorzystywanie potencjałów rozwojowych regionu w oparciu o postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów środowiska oraz budowę kapitału społecznego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- film
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn
- prawa konsumentów

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- porady prawne, pomoc prawna
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- planowanie strategiczne i operacyjne
- budowanie zespołu i zarządzanie nim
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- aktywizacja lokalna
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Iwona Kwiecień
Wiceprezes Zarządu

Edyta Kunicka
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy