Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Paradis Judaeorum
Kobierzyńska 66 lok. 14
30-363 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 607 699 590

faks:

e-mail: mic...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000274447

REGON: 12298517400000

NIP:

Rok powstania: 2006

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Paradis Judaeorum

Misja

Fundacja Paradis Judaeorum zrodziła się z podziwu dla zjawiska unikatowego w historii naszego kontynentu. Był nim trwający setki lat żywiołowy rozwój grup narodowych i etnicznych, które przybyły na ziemie Piastów i Jagiellonów wskutek prześladowań, jakie były ich udziałem w miejscach dotychczasowego pobytu. Przeważającą - choć nie jedyną - grupę wśród owych imigrantów stanowili Żydzi.

„Polin” [w języku jidysz - Polska], wedle starej etymologii: „miejsce, w którym można odpocząć”, przez wieki była schronieniem dla tych wszystkich, których władcy i mieszkańcy innych państw nie zamierzali u siebie tolerować. Polska dawała owym personae non grata niespotykaną gdzie indziej możliwość budowania prosperity, w tym także na drodze kariery politycznej. Na podkreślenie zasługuje fakt bez precedensu, że dla wielu Żydów owa kariera nie musiała wiązać się z asymilacją oraz porzuceniem dotychczasowej tożsamości i wiary, a zakres swobód i ochrony prawnej, jakim cieszyli się w Rzeczypospolitej nie miał analogii w żadnym innym kraju.

W okresie Oświecenia unikalność „sarmackiego” stosunku do "obcych" nie uszła uwadze autorów Wielkiej Encyklopedii francuskiej (Encylopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, wyd.1751-80), którzy mianem „paradis Judaeorum” [raj dla Żydów] określili właśnie Rzeczpospolitą. Jako pierwszy określenia tego użył żyjący w XVI stuleciu wybitny krakowski rabin - Mojżesz Isserles.

Pomimo katastrof XX stulecia wielowiekowa obecność mniejszości, które pod skrzydłami Białego Orła znalazły azyl pozostawiła po sobie liczne ślady. Zarówno w krajobrazie materialnym, jak i kulturowym. Patrząc z perspektywy dziejów, warto zadać pytanie, czy bez gościnności i dalekowzrocznej mądrości polskich władców i biskupów moglibyśmy delektować się prozą Brunona Schulza, poezją Bolesława Leśmiana, aforystyką Stanisława Jerzego Leca. Czy bez Bolesława Pobożnego, Kazimierza Wielkiego oraz konsekwentnej polityki ich następców, setki młodych Europejczyków, Izraelczyków i Amerykanów mogłyby dziś odkrywać w Polsce żydowskie zabytki i zgłębiać żydowskie tradycje?

Obserwując w ostatnich latach renesans żydowskiej kultury nad Wisłą bardzo często tracimy z oczu ową fundamentalną kwestię: jak to się stało, że uciekający przed nienawiścią i szukający lepszego losu przybysze osiedlali się i przez pokolenia żyli akurat w tej, a nie innej części naszego kontynentu.

Ten szeroki kontekst dla rozważań nad dziedzictwem historycznym Europy jest szczególnie ważny dla dobrego rozwoju dialogu między narodami. W naszym najgłębszym przekonaniu, nie da się w jego ramach dojść do istotnych poznawczo wniosków bez uwzględnienia wielowiekowych, pozytywnych doświadczeń współistnienia mniejszości etnicznych i religijnych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.

W epoce swobodnego przepływu osób i globalnej wymiany informacji, odwoływanie się do najpiękniejszych, unikalnych wzorców to nie tylko kurtuazyjny element protokołu dyplomatycznego, czy wzbogacająca osobowość, szlachetna rozrywka. To przede wszystkim bieżąca, żmudna praca u podstaw. Zbyt rzadko bowiem zdajemy sobie sprawę, jak wspaniałą spuściznę pozostawili nasi przodkowie. Jej wartość może się okazać nieoceniona dla stworzenia skutecznych antidotów na ukąszenia dwudziestowiecznych upiorów.

Dziś, w XXI w. chcemy odwoływać się do tych doświadczeń polskiej historii, które - choć wciąż zbyt słabo znane - stanowią niezwykle istotny wkład w dziedzictwo Europy. Wspieranie budowania przyjaznych stosunków między narodami na fundamencie najpiękniejszych tradycji jest jednym z naczelnych celów, jakie stawia przed sobą Fundacja Paradis Judaeorum.

Kraków, 29 stycznia 2006 r.

FUNDACJA PARADIS JUDAEORUM I AKCJA SPOŁECZNA "PRZYPOMNIJMY O ROTMISTRZU" ("LET'S REMINISCE ABOUT WITOLD PILECKI")

Fundacja Paradis Judaeorum z Krakowa jest działającą non profit instytucją społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja działa de facto od 2006 r., a jej aktywność koncentruje się na sferze edukacji i kultury pamięci. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, opiera się na wolontariacie.

W styczniu 2008 r., kultywując najszlachetniejsze tradycje tysiącletniej historii Polski, Fundacja Paradis Judaeorum zainicjowała akcję społeczną pod hasłem „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”). Kierując się poczuciem wdzięczności i moralnego zobowiązania wobec rtm.Witolda Pileckiego, uczestnicy tej apolitycznej inicjatywy obywatelskiej od niemal pięciu lat konsekwentnie działają na rzecz realizacji trzech zasadniczych celów. Są nimi:

a) upowszechnienie tzw. „Raportu Witolda” z 1945 r.,
b) lobbing na rzecz superprodukcji filmowej opowiadającej losy Ochotnika do Auschwitz,
c) ustanowienie 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Uczestnicy akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) starają się także o należne autorowi pierwszych Raportów o zagładzie narodu żydowskiego, miejsce w ekspozycjach amerykańskich Muzeów Holocaustu (6 lutego 2012 r. Fundacja Paradis Judaeorum otrzymała przychylną odpowiedź z Waszyngtonu). Fundacja podjęła także starania o beatyfikację ś.p.Witolda Pileckiego (list do papieża Benedykta XVI został wysłany 17 września 2008 r.). Za sprawą akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) nadano nazwy: Skwer Rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach oraz ulica rtm.Witolda Pileckiego w Poznaniu, a w wielu innych miastach (m. in. w Zakopanem, Łodzi, Rzeszowie, Olsztynie, Suwałkach, Wadowicach, Żorach, Niepołomicach, Jaworzynie Śląskiej, Zamościu) samorządy przychylnie ustosunkowały się do idei. Na wniosek Fundacji Paradis Judaeorum Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę z wizerunkiem twórcy Związku Organizacji Wojskowej w KL Auschwitz. Fundacja uczestniczyła w konferencjach i organizowała wykłady poświęcone dokonaniom rtm.Witolda Pileckiego, m. in. w Poznaniu, Brukseli, Lublinie, Wrocławiu, Oświęcimiu, Tarnowie, Lubinie, Inowrocławiu, Kruszwicy, Legnicy i Krakowie. Fundacja Paradis Judaeorum organizowała i współorganizowała uroczyste obchody kolejnych rocznic urodzin (13 maja) i stracenia rtm.Pileckiego (25 maja), promowała lekceważony przez polską klasę polityczną Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych (14 czerwca), a także występowała (wielokrotnie) do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o wpisanie „Raportu Witolda” na listę lektur szkolnych. W Święto Niepodległości 2010 r. Fundacja ogłosiła wyniki konkursu na esej/artykuł/utwór na temat „Rotmistrz Witold Pilecki - dla mnie, dla Polski, dla świata”, którego jurorem był Pan Kazimierz Piechowski. Wolontariusze akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) - zarówno w Polsce, jak w Irlandii, na Ukrainie, na Węgrzech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Ameryki aktywnie promowali postać Witolda Pileckiego m. in. organizując Marsze Rotmistrza, Biegi „Przypomnijmy o Rotmistrzu”, zbierając podpisy pod petycją do europosłów, organizując obchody europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem 25 maja, kolportując ulotki akcji w kilku językach itd. Dużą część aktywności uczestników akcji stanowią inicjatywy animowane za pomocą nowoczesnych środków komunikacji - Internetu, blogów, serwisów społecznościowych takich jak Facebook. Fundacja i wolontariusze akcji niejednokrotnie i skutecznie stawali w obronie świętej pamięci Rotmistrza w obliczu prób upolitycznienia jej lub "przehandlowania". Wychodząc z założenia, iż Witoldowi Pileckiemu należy się najwyższy hołd, zastrzegając jednocześnie, że decydujące słowo w tej sprawie będzie należało do krewnych Ochotnika do Auschwitz, Fundacja zwróciła się do Prezydenta RP, Arcybiskupa Metropolity Krakowa i Prezesa IPN o złożenie szczątków Rotmistrza z najwyższymi honorami państwowymi w Królewskiej Katedrze na Wawelu.

Pośród kilkudziesięciu podmiotów instytucjonalnych, które poparły akcję społeczną „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) znaleźli się m. in.: Biskup Polowy Wojska Polskiego - ś.p.ks.gen.Tadeusz Płoski, Rzecznik Praw Obywatelskich - ś.p.dr Janusz Kochanowski, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - ś.p. dr Tomasz Merta, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ś.p.ks.prof.Ryszard Rumianek, a także Prezydent Republiki Czeskiej, Prymas Polski, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Krajowa Rada Notarialna, Uniwersytet Łódzki, Wojskowa Akademia Techniczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Szczególnie aktywnie i konsekwentnie uczestniczy w zainicjowanej przez Fundację Paradis Judaeorum akcji społecznej, środowisko skupione wokół Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, które tworzą towarzysze broni, towarzysze niedoli Witolda Pileckiego z okresu jego działalności w KL Auschwitz. O randze akcji społecznej "Przypomnijmy o Rotmistrzu" ("Let's Reminisce About Witold Pilecki") świadczy także to, iż biograf Rotmistrza - Marco Patricelli - na kartach wydanej po włosku, francusku i polsku książki pt."Ochotnik", wspomina o naszych staraniach o ustanowienie europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Dokumentacja akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) w materiałach publikowanych od stycznia 2008 r. na stronie www.michaltyrpa.blogspot.com

Angielski przekład "Raportu Witolda" z 1945 r. dostępny od 25.V.2008 r. na stronie www.witoldsreport.blogspot.com

Najnowsze aktualności na facebookowym profilu akcji:http://www.facebook.com/pages/Przypomnijmy-o-Rotmistrzu-Lets-Reminisce-About-Witold-Pilecki/300842628258

(zaktualizowano w listopadzie 2012 r.)

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Michał Tyrpa
Prezes Zarządu

Arkady Rzegocki
Członek Rady Kuratorów

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy