Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" - nr KRS: 0000186434

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
- Pozyskiwanie środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.
- Promowanie działalności rehabilitacyjnej.
- Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży na rzecz działalności rehabilitacyjnej.
- Inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
- Przede wszystkim prowadzenie bezpłatnych subkont. Gromadzenie środków materialnych i finansowych, współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi.
- Udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania.
- W celu gromadzenia środków na rehabilitacje fundacja zawiera umowy z osobami niepełnosprawnymi na udostępnianie subkont.

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Stawnica 33A
77-400 Stawnica
Polska
Złotów
złotowski
wielkopolskie
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Stawnica 33, 77-400 Złotów
67 263 25 96
67 263 25 96
pon. - czw. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd i winda.
2004

Rejestry

0000186434
572125388
767-15-85-965
2005 roku

Ludzie organizacji

Zuzanna Pabińska - prezes zarządu
Wioletta Carewicz - wiceprezes zarządu
Dorota Augustyniak - wiceprezes zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2005 rok - 17.660,61 zł.
2006 rok - 259.797,50 zł.
- Ogólnie na działania statutowe