Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem fundacji jest:
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych;
- aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i rozpoczynającym własną działalność gospodarczą;
- popularyzacja wiedzy i osiągnięć w zakresie organizacji i zarządzania małymi przedsiębiorstwami;
- uruchamianie pozabankowego wsparcia finansowego dla nowo powstających firm;
- organizowanie imprez publicznych jak: imprezy środowiskowe, młodzieżowe, służące aktywizacji zawodowej, zachęceniu przedsiębiorców do inwestowania w regionie, napływowi kapitału, budowie nowych miejsc pracy, promocji regionu.

Prowadzone działania:
Czynny jest bezpłatny punkt konsultacyjno-doradczy dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Zorganizowaliśmy bezpłatne seminarium "Zakładam firmę w 2005 roku", a także bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych z przedstawicielami

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Piłsudskiego 14
98-300 Wieluń
Polska
Wieluń
wieluński
łódzkie
Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń
43 843 86 40
pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000218828
731655442
832-19-54-629
2006 roku

Ludzie organizacji

Zofia Spaleniak - prezes

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
5.208,10 zł
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Renowacja portalu wejściowego do Kościoła Sióstr Bernardynek w Wieluniu.