Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum" - nr KRS: 0000213546

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Biuro Porad Obywatelskich dba o wzrost świadomości zgłaszających się obywateli województwa lubuskiego w zakresie ich praw, uprawnień i obowiązków. Obywatele posiadając większą wiedzę i świadomość będą skuteczniejsi w swoich działaniach oraz efektywniej będą przełamywali bariery w kontakcie z urzędami. Znajomość aktualnych przepisów i swoich uprawnień umocni obywateli w dążeniu do pozytywnego załatwienia swoich spraw. W Biurze Porad Obywatelskich przeszkoleni wolontariusze na bieżąco edukują zgłaszających się obywateli o możliwościach rozstrzygania ich spraw.

BPO udziela porad dotyczących spraw:
- mieszkaniowych
- rodzinnych
- świadczeń socjalnych
- świadczeń z ubezpieczenia społecznego
- zatrudnienia i bezrobocia

jak również udziela informacji w sprawach z kategorii:
- imigracja/ repatriacja, 
- finanse, 
- niepełnosprawność,
- obywatel a instytucja, 
- pozbawienie wolności, 
- spadki, 
- sprawy konsumenckie, 
-

Obszary działań

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum"
Aleja Niepodległości 7a lok. 3
65-046 Zielona Góra
Polska
Zielona Góra
Zielona Góra
lubuskie
jak wyżej
68 454 82 47
68 454 82 47
,
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 19.00; środa w godz. 16.00 - 19.00; piątek, sobota w godz. 9:00 - 14:00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000213546
978101867
973-07-98-239
2004 roku

Ludzie organizacji

Anna Kurp - członek zarządu
Dorota Kołkowska - członek zarządu
Rafał Jaworski - członek zarządu
17

Struktura

Biuro Porad Obywatelskich - w siedzibie Stowarzyszenia przy Al. Niepodległości 7a/3 w Zielonej Górze, oraz punkt w MOPS w Zielonej Górze.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Związek Biur Porad Obywatelskich

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w którym każdy obywatel naszego miasta i okolic może otrzymać darmową poradę dotyczącą jego praw i obowiązków. Przeszkolony doradca pomoże zdefiniować problem i wesprzeć w podjęciu prawidłowej decyzji.