Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum" - nr KRS: 0000213546

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową. Od 2004 roku organizujemy i świadczymy bezpłatne poradnictwo obywatelskie. Dajemy wiedzę i wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz tłumaczymy zawiłości instytucjonalne.
Robimy to żeby dać ludziom możliwość pełnego korzystania ze swoich praw i zdawania sobie sprawy z obowiązków, a także kształtowania postaw obywatelskich i demokratycznych.
Istniejemy po to, by aktywizować, wywołać lokalną zmianę społeczną, która będzie wzorowana na wiedzy i będzie służyła poprawie jakości życia obywateli.
Wartością Stowarzyszenia Civis Sum jest uczestnictwo w Związku Biur Porad Obywatelskich.
Nasz potencjał opieramy na niezależności oraz na przyjaźni osób tworzących naszą organizację. Wierzymy, że nasza działalność oddziałuje na lokalną społeczność wywołując pozytywną zmianę. Ważne jest dla nas aby osoby tworzące organizację były wytrwałe w swoich działaniach i ciągle dążyły do samodoskonalenia się.

Biuro Porad Obywatelskich

Obszary działań

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum"
Aleja Niepodległości 7a lok. 3
65-046 Zielona Góra
Polska
Zielona Góra
Zielona Góra
lubuskie
jak wyżej
68 454 82 47
68 454 82 47
,
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 19.00; środa w godz. 16.00 - 19.00; piątek, sobota w godz. 9:00 - 14:00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000213546
978101867
973-07-98-239
2004 roku
58 2130 0004 2001 0606 2004 0001

Ludzie organizacji

Anna Kurp - członek zarządu
Agnieszka Piętak - członek zarządu
Przemysław Piątek - członek zarządu
17

Struktura

Biuro Porad Obywatelskich - w siedzibie Stowarzyszenia przy Al. Niepodległości 7a/3 w Zielonej Górze. Mobilne punkty: MOPS w Zielonej Górze; Starostwo Powiatowe w Żarach - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; OPS Lubsko - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; Urząd Miasta w Zielonej Górze - 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej; Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Czerwieńsku - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; MOPS w Sulechowie - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; Starostwo Powiatowe w Świebodzinie - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowej Soli - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; Zespół Szkół w Lubięcinie, Lubięcin 82 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Związek Biur Porad Obywatelskich

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w którym każdy obywatel naszego miasta i okolic może otrzymać darmową poradę dotyczącą jego praw i obowiązków. Przeszkolony doradca pomoże zdefiniować problem i wesprzeć w podjęciu prawidłowej decyzji. Asystent Obywatelki może towarzyszyć klientowi podczas rozwiązywania spraw w urzędzie, sądzie, banku itp.