Klub Rekreacyjno-Sportowy "Ekstrim-Gorlice"

forma prawna:

stowarzyszenie kultury fizycznej

O nas

Naszym celem jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu w naszym regionie. W szczególności dotyczy to propagowania piłki siatkowej kobiet wśród dzieci i młodzieży. Organizujemy też w ciągu roku towarzyskie turnieje siatkarskie dla dziewcząt w kategorii mini piłki siatkowej, młodziczek, kadetek. Prowadzona działalność szkoleniowa z zakresu piłki siatkowej umożliwia naszemu klubowi udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży od 2006 roku. W okresie wolnym od nauki dzieci i młodzież uczestniczy w krajowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

Dziedziny działalności:
-sport,
-dzieci,
-młodzież,
-wychowanie.

Wpłaty zostaną przeznaczone na statutową działalność Klubu, a w szczególności na rozpowszechnianie i propagowanie sportu oraz działalności wychowawczej i szkoleniowej wśród dzieci i młodzieży.

Obszary działań

- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Klub Rekreacyjno-Sportowy "Ekstrim-Gorlice"
Bolesława Krzywoustego 2
38-300 Gorlice
Polska
Gorlice
gorlicki
małopolskie
jak wyżej
18 353 11 90
18 353 11 90
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000017403
490625571
738-10-10-877
2004 roku

Ludzie organizacji

Marek Wójtowicz - prezes klubu
Renata Szymańska - sekretarz klubu
Roman Dzwończyk - członek zarządu
Jadwiga Wójtowicz - członek zarządu
Urszula Pisarczyk-Polak - wiceprezes klubu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej kobiet (w tym organizacja obozów sportowych) oraz udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym.
- Inne
Wolne środki, rezerwa.
- Ogólnie na działania statutowe