Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Udzielanie osobom ciężko chorym opieki medycznej, psychologicznej,rehabilitacyjnej i duchowej dostosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych i udzielanie wsparcia rodzinom tych chorych.

Prowadzone działania:
-opieka nad pacjentem hospicyjnym poprzez wsparcie finansowe działalności Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej "Hospicjum" we Włodawie
-promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego
-prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego
-poprawa dostępności do opieki hospicyjnej poprzez modernizację i doposażenie 37 łóżkowego Domu Hospicyjnego.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
Aleja Piłsudskiego 24 lok. 215
22-200 Włodawa
Polska
Włodawa
włodawski
lubelskie
Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
Aleja Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa
82 572 58 59, 784 096 701
82 572 58 59
kontakt telefoniczny
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. winda
2003

Rejestry

0000181031
110714533
565-14-31-689
2004 roku

Ludzie organizacji

Krystyna Kaźmieruk - sekretarz
Sławomir Baj - członek
Iwona Śliwińska - skarbnik
Wiesława Puchala - prezes
Anna Ruta - wiceprezes
23

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Opieka stacjonarna i domowa nad pacjentem hospicyjnym poprzez dofinasowanie Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej "Hospicjum" we Włodawie. Poprawa dostępności do opieki hospicyjnej poprzez modernizację i doposażenie 37 łóżkowego Domu Hospicyjnego we Włodawie.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Działania promocyjne, przygotowanie kampanii i zbiórek.
W 2009 r. - 114.000,00 zł.
W 2010 r. - 87.238,50 zł.
W 2011 r. - 78. 365,53 zł.
W 2012 r. - 86 .708,12 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Wsparcie finansowe działalności SZOH "Hospicjum" we Włodawie - 26.822,64 zł. Poprawa dostępności do opieki hospicyjnej poprzez modernizację i doposażenie 37 łóżkowego Domu Hospicyjnego - 57.036,05 zł.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)