Fundacja "Żyj dla Innych"

forma prawna:

fundacja

jednostka zakończyła działalność w 2007 roku

O nas

Celem statutowym fundacji było finansowe wsparcie dla mieszkańców DPS, ŚDS i DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, integracja osób sprawnych inaczej ze środowiskiem lokalnym.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Żyj dla Innych"
67-200 Głogów
Polska
Głogów
głogowski
dolnośląskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1999

Rejestry

0000107276
390745775

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna