Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Jana Pawła II" - nr KRS: 0000159454

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Pomoc chorym szczególnie w okresie terminalnym i wspieranie ich rodzin, szerzenie idei hospicyjnej i wolontariatu, edukacja, uwrażliwienie na potrzeby ludzi chorych.

Prowadzone działania
Działamy jako hospicjum domowe tzn. opiekujemy się chorymi w ich domach, szczególnie chorymi na nowotwory, w okresie terminalnym. Zespół hospicyjny składa się z lekarza, pielęgniarki, wolontariusza, kapelana, psychologa, fizjoterapeuty. Średnio rocznie obejmujemy opieką około 80 pacjentów i ich rodziny. Posiadamy potrzebny sprzęt medyczny m.in. koncentratory tlenu, ssaki, wózki, materace, chodziki. Chorym będącym w trudnej sytuacji finansowej zakupujemy leki, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny. Od 4 lat realizujemy w Żorach międzynarodowy program "Pola nadziei", który ma na celu uwrażliwienie na potrzeby ludzi chorych, szerzenie wolontariatu, edukacja w zakresie służby chorym.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Jana Pawła II"
Promienna 4
44-240 Żory
Polska
Żory
Żory
śląskie
jak wyżej
32 435 04 66
32 435 04 66
Biuro czynne: pon. - pt. w godz. 7:30 - 15:00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000159454
278053096
651-16-10-010
2004 roku

Ludzie organizacji

Dorota Domańska - prezes
Grzegorz Słomian - zastępca prezesa
Urszula Kotlarska - sekretarz
Roman Pokorski - członek zarządu
217

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Utrzymanie biura.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Zakup sprzętu medycznego.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)