Fundacja II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika

forma prawna:

fundacja

O nas

Głównym celem naszej Fundacji jest działanie w sferze ochrony zdrowia. Swoje działania statutowe realizujemy poprzez pomoc finansową dla II Katedry Chorób Wewnętrznych CMUJ w Krakowie. Finansujemy zakupy sprzętu diagnostycznego, remonty, prenumeraty wydawnictw fachowych, zakupy odczynników chemicznych do badań naukowych.

Obszary działań

- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

Fundacja II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika
Skawińska 8
31-066 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
600 870 765
mailowo
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000218243
350774414
944-11-69-603
2005 roku

Ludzie organizacji

Jacek Musiał - prezes
Ewa Niżankowska-Mogielnicka - wice prezes
Wiesław Królikowski - członek zarządu
Paweł Maga - członek zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe