Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Azyl" Niesienie Pomocy Chorym, Uzależnionym od Alkoholu i Osobom Współuzależnionym

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Celem stowarzyszenia jest konsolidacja i koordynacja między stowarzyszeniami i klubami abstynenckimi. Rozwijanie i promowanie życia w trzeźwości oraz przeciwdziałanie różnego rodzju patologiom. Klub abstynenta Azyl podtrzymuje więzi międzyludzkie o zasady wzajemnej pomocy.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi terapie, która ma na celu przeciwdziałać chorobie alkoholowej. Organizuje mitingi trzeźwienia, imprezy związane z trzeźwym spędzaniem czasu np letnie zjazdy rodzinne czy kółko poetyckie; wyjazdy do Częstochowy i na górę św.Anny.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Azyl" Niesienie Pomocy Chorym, Uzależnionym od Alkoholu i Osobom Współuzależnionym
Plac Basztowy 2
48-340 Głuchołazy
Polska
Głuchołazy
nyski
opolskie
jak wyżej
77 439 34 59
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1999

Rejestry

0000035998
531569192
753-20-21-199
2005 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku