Fundacja "Dzieci Ulicy"

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Działalność dobroczynna w zakresie niesienia wszelkiej pomocy osobom bezdomnym, ubogim oraz pokrzywdzonym przez los. Działalność edukacyjna i adaptacyjna, umożliwiająca osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym powrót do aktywności zawodowej i społecznej.

Prowadzone działania
1. Zapewnienie czasowego schronienia w Domu Adaptacyjnym "Uniwersytet Leśny" Fundacji "Dzieci Ulicy" osobom bezdomnym(w tym z zaburzeniami psychicznymi) w postaci czasowego schronienia (nocleg, wyżywienie, środki czystości, odzież) - 28 osób (matki samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze, ludzie młodzi chcący zmienić swój status poprzez pracę i naukę).
2. Udzielanie kompleksowego wsparcia w/w osobom w ich wysiłkach zmierzających do pełniejszej integracji społecznej oraz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie pomocy psychologicznej, organizowanie treningów i warsztatów terapeutycznych, naukę obsługi komputera.
3. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej ze środowiska

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Dzieci Ulicy"
Kolejowa 31d
05-091 Ząbki
Polska
Ząbki
wołomiński
mazowieckie
jak wyżej
22 497 95 90, 608 852 060
22 499 74 98
codziennie od godz. 8.00 do 18.00; całą dobę kom. 608 852 060
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów i wind dla wózków.
2003

Rejestry

0000147714
015323970
125-12-41-457

Ludzie organizacji

Lila Morawska - Prezes

Struktura

Dom Adaptacyjny "Uniwersytet Leśny" Ul.Kolejowa 31D, 05-091 Ząbki Tel.022 497 95 90

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego