Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia "Jesteśmy Razem"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Cele statutowe Stowarzyszenia:
- zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych,
- zwięszenie wydolności opiekuńczej rodziny,
- poprawa jakości zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia "Jesteśmy Razem"
Kard. Wyszyńskiego 13
11-220 Górowo Iławeckie
Polska
Górowo Iławeckie
bartoszycki
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
89 761 05 44
89 761 10 52
w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000179207
519580406
743-18-29-942

Ludzie organizacji

Piotr Rafał Baczewski - prezes stowarzyszenia
15

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej