Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Marshal's Office

Adres siedziby, kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Kard. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Polska
Białystok
Białystok
podlaskie
jak wyżej
85 665 45 49
85 665 45 67
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ranking współpracy z organizacjami