Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Marshal's Office

Adres siedziby, kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Kard. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Polska
Białystok
Białystok
podlaskie
jak wyżej
85 748 51 20
85 749 75 67
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ranking współpracy z organizacjami