Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy KRS

Adres siedziby, kontakt

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy KRS
Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 440 06 89, 22 440 06 90, 22 440 05 63
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.