Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS

Adres siedziby, kontakt

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 440 06 91, 22 440 06 92, 22 440 05 70
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.