Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku - VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

Adres siedziby, kontakt

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku - VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku
Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
Polska
Gdańsk
Gdańsk
pomorskie
jak wyżej
58 321 38 35, 58 321 38 45, 58 321 38 46
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.