Ośrodek Integracji Społecznej

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie Ośrodek Integracji Społecznej zostało założone w sierpniu 2002r. Jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, powołaną przez grupę zaangażowanych społecznie ludzi, pochodzących z różnych środowisk i organizacji. Naszym celem jest szeroko pojęta integracja ludzi dobrej woli i chętnych do niesienia pomocy. Dlatego, spotykając się z olbrzymią potrzebą, postanowiliśmy wybudować Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, dla osób przeżywających jesień swojego życia i nie mogących liczyć na pomoc najbliższych. Dzięki pracy, a przede wszystkim determinacji w realizowaniu celów, możemy dziś pochwalić się całym szeregiem działań, które wdrażanie są z najwyższą starannością. Dzięki wysiłkowi i wsparciu firm i instytucji oraz zaangażowaniu wielu środowisk i osób, możemy dziś realizować zadania, które jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne.
Najważniejszym naszym dziełem jest budowa, od podstaw, obiektu o powierzchni 2500 m2, w którym siedzibę ma Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

Ośrodek Integracji Społecznej
Prosta 47a
65-783 Zielona Góra
Polska
Zielona Góra
Zielona Góra
lubuskie
jak wyżej
68 459 23 50
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000125956
971297821
929-16-61-098
2004 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku