Fundacja "Pomoc" im. Prymasa Tysiąclecia

forma prawna:

fundacja

O nas

Prowadzone działania:
Działalność charytatywna na rzecz organizacji i instytucji wspierających Polaków na wschodzie oraz wszystkich potrzebujących: dzieci, młodzież, osoby starsze, najuboższych.
Wspieranie ośrodków opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i niewidomymi, schronisk dla bezdomnych oraz hospicjów.
Środki na realizację tych celów pochodzą z dochodów z organizowanych przez fundację pielgrzymek i wycieczek turystycznych, krajowych i zagranicznych.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Pomoc" im. Prymasa Tysiąclecia
Bartoszewicza 1b lok. 55
00-337 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 827 98 33, 22 828 08 00, 509 202 589
22 828 08 00
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000116020
015181464
525-22-44-282

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców