Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"
Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski
Polska
Janów Lubelski
janowski
lubelskie
jak wyżej
15 814 22 51
15 872 46 76
w godz. 12.00 - 18.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000184388
432699340
862-15-73-340
2009 roku

Ludzie organizacji

Paweł Wiśniewski - Prezes Zarządu
Grażyna Czuryszkiewicz - Wiceprezes Zarządu
Bogumiła Wasil - Skarbnik Zarządu
Elżbieta Szwed - Członek Zarządu
Iwona Kędziera - Członek Zarządu
23

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku