Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus" w Janowie Lubelskim powstało w lipcu 2003 r. Od tego czasu podejmuje wiele inicjatyw z zakresu polityki społecznej skutecznie wspierając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym prowadząc Centrum Aktywności Społecznej w skład, którego wchodzą:
- Klub Integracji Społecznej
- Świetlica Środowiskowa "Stokrotka"
- Punkt Konsultacyjny dla Rodzin
- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Od 2007 roku organizacja (samodzielnie lub w partnerstwie) zrealizowała wiele projektów m. in. z zakresu budownictwa socjalnego, wsparcia osób nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych, opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz ekonomii społecznej. Stowarzyszenie prowadzi cyklicznie akcję dystrybucji artykułów żywnościowych "Podziel się posiłkiem", "Świąteczna Zbiórka Żywności" czy "Wielkanocna Zbiórka Żywności". Od 2009 roku Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego zarejestrowaną

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus"
Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski
Polska
Janów Lubelski
janowski
lubelskie
jak wyżej
15 814 22 51
w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000184388
432699340
862-15-73-340
2009 roku

Ludzie organizacji

Anna Mazur - Skarbnik Zarządu
Artur Pizoń - Członek Zarządu
Iwona Kędziera - Członek Zarządu
Paweł Wiśniewski - Prezes Zarządu
Maria Wójcik - Sekretarz Zarządu
15

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku