Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Towarzystwo sprawuje opiekę nad nieuleczalnie chorymi.
Celem jest prowadzenie działalności charytatywnej, edukacyjno-szkoleniowej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem środków na opiekę hospicyjną i szkolenie wolontariuszy.

Prowadzone działania
Hospicjum otacza opieką ponad 1000 pacjentów rocznie. W domu hospicyjnym znajdują bezpieczny kąt i profesjonalną opiekę najbardziej potrzebujący pacjenci. Pacjentom udzielana jest pomoc medyczna jak i wsparcie duchowe.

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
Sobieskiego 1
15-013 Białystok
Polska
Białystok
Białystok
podlaskie
jak wyżej
85 732 00 88, 85 741 72 52
85 732 00 88
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000057571
001287340
542-23-69-322
2004 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe